ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.48 KB 30
โครงการงานบริหารบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 179 KB 11
โครงการงานบริหารทั่วไป 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 517.5 KB 18
โครงการงานวิชาการ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 223.75 KB 14
โครงการงานบริหารงบประมาณ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 199 KB 12
วิเคราะห์ เปรียบเทียบมาตรฐาน 55
มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน 45
แบบรายงานโครงการ ปี 2561 49
แบบฟอร์มโครงการปี 2562 48
แผนปฏิบัติการ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 63
ข้อมูลนักเรียนชั้น ม2/1 ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.63 KB 54
รายชื่อนักเรียนชั้นม.1 ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.18 KB 71
ข้อมูลนักเรียนชั้นม.2/2 ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.44 KB 61
ข้อมูลนักเรียนชั้นม.3/1 ปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 198.5 KB 58
ข้อมูลนักเรียนชั้นม3/2 ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25 KB 59
ตารางเรียนมัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.7 KB 58
รายชื่อนักเรียนชั้นม 3/2 ปี 60 update Word Document ขนาดไฟล์ 300.5 KB 59
รายชื่อ ม1/1 2560 update Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 72
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.04 KB 73
ตารางเรียนมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.64 KB 83
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.4 KB 85
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 281.5 KB 85
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67 KB 90
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 31.16 KB 86
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73 KB 68
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 72
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 295 KB 78
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 78
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 92
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62 KB 101
แบบรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 75
แบบกรอกข้อมูล Sar 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.96 KB 73
แบบกรอกข้อมูล Sar 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.39 KB 74
แบบส่งผลการเรียนนักเรียน 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 275.5 KB 81
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน(ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.5 KB 92
IDP-01แบบ-IDP-ระยะสั้นยาว Word Document ขนาดไฟล์ 81.1 KB 112
IDP-02แบบประเมินสมรรถนะและIDPสายครู Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 125
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.18 KB 96
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.87 KB 96
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.3 KB 82
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.85 KB 82
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.93 KB 84
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.2 KB 81
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.72 KB 80
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 92
ตัวอย่างโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 196
กิจกรรมลูกเสือมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.43 KB 94
กิจกรรมลูกเสือประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.29 KB 86
กิจกรรมแนะแนวมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.31 KB 85
กิจกรรมแนะแนวประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.26 KB 86
ปก-กิจกรรมผู้เรียน-มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 91
ปก-กิจกรรมผู้เรียน-ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 34.69 KB 88
คำชี้แจงปกหลังกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 110
แบบบันทึกเวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.75 KB 116
ปพ5.2558มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 232 KB 102
ปพ5.2558ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 105
ปก-ปพ.5-มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 35.41 KB 107
ปก-ปพ.5-ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 35.2 KB 109
คำชี้แจงปกหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 24.18 KB 472
ข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.77 KB 117
แบบสรุปเกรดครูประจำวิชา2557 Word Document ขนาดไฟล์ 18.13 KB 110