ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบมาตรฐาน 32
มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน 22
แบบรายงานโครงการ ปี 2561 25
แบบฟอร์มโครงการปี 2562 25
แผนปฏิบัติการ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 32
ข้อมูลนักเรียนชั้น ม2/1 ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.63 KB 23
รายชื่อนักเรียนชั้นม.1 ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.18 KB 40
ข้อมูลนักเรียนชั้นม.2/2 ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.44 KB 34
ข้อมูลนักเรียนชั้นม.3/1 ปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 198.5 KB 32
ข้อมูลนักเรียนชั้นม3/2 ปี 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25 KB 30
ตารางเรียนมัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.7 KB 32
รายชื่อนักเรียนชั้นม 3/2 ปี 60 update Word Document ขนาดไฟล์ 300.5 KB 37
รายชื่อ ม1/1 2560 update Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 46
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.04 KB 51
ตารางเรียนมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.64 KB 61
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.4 KB 61
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 281.5 KB 62
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67 KB 63
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 31.16 KB 63
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73 KB 47
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 48
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 295 KB 56
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 51
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 70
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62 KB 78
แบบรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 51
แบบกรอกข้อมูล Sar 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.96 KB 50
แบบกรอกข้อมูล Sar 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.39 KB 49
แบบส่งผลการเรียนนักเรียน 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 275.5 KB 57
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน(ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.5 KB 68
IDP-01แบบ-IDP-ระยะสั้นยาว Word Document ขนาดไฟล์ 81.1 KB 88
IDP-02แบบประเมินสมรรถนะและIDPสายครู Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 98
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.18 KB 70
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.87 KB 71
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.3 KB 61
ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.85 KB 60
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.93 KB 59
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.2 KB 58
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.72 KB 57
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 68
ตัวอย่างโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 170
กิจกรรมลูกเสือมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.43 KB 68
กิจกรรมลูกเสือประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.29 KB 62
กิจกรรมแนะแนวมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.31 KB 61
กิจกรรมแนะแนวประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.26 KB 65
ปก-กิจกรรมผู้เรียน-มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 35.16 KB 70
ปก-กิจกรรมผู้เรียน-ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 34.69 KB 71
คำชี้แจงปกหลังกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 88
แบบบันทึกเวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.75 KB 99
ปพ5.2558มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 232 KB 84
ปพ5.2558ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.18 KB 87
ปก-ปพ.5-มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 35.41 KB 88
ปก-ปพ.5-ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 35.2 KB 90
คำชี้แจงปกหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 24.18 KB 329
ข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.77 KB 99
แบบสรุปเกรดครูประจำวิชา2557 Word Document ขนาดไฟล์ 18.13 KB 92