ปฐมวัย

นางสมพร ชาญชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอ้อนฤทัย ไกรษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2