แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2013
ปรับปรุง 11/02/2019
สถิติผู้เข้าชม 248346
Page Views 317978
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ชำนิ ชำนิ
2 โรงเรียนอนุบาลชำนิ ชำนิ ชำนิ 044609140
3 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ช่อผกา ชำนิ
4 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ช่อผกา ชำนิ
5 โรงเรียนบ้านช่อผกา ช่อผกา ชำนิ
6 โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ช่อผกา ชำนิ
7 โรงเรียนวัดละลวด ละลวด ชำนิ
8 โรงเรียนบ้านหนองพะอง ละลวด ชำนิ
9 โรงเรียนบ้านหนองเพิก ละลวด ชำนิ
10 โรงเรียนวัดหนองปล่อง หนองปล่อง ชำนิ
11 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง หนองปล่อง ชำนิ
12 โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองปล่อง ชำนิ
13 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา เมืองยาง ชำนิ
14 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) เมืองยาง ชำนิ
15 โรงเรียนบ้านประคอง เมืองยาง ชำนิ -
16 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ เมืองยาง ชำนิ
17 โรงเรียนชำนิพิทยาคม เมืองยาง ชำนิ
18 โรงเรียนบ้านโคกสนวน โคกสนวน ชำนิ
19 โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน บ้านด่าน 0813905455
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่าน
21 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน บ้านด่าน
22 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านด่าน บ้านด่าน
23 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน บ้านด่าน
24 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน บ้านด่าน -
25 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ปราสาท บ้านด่าน
26 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาท บ้านด่าน
27 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ปราสาท บ้านด่าน 0827511852
28 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ปราสาท บ้านด่าน 044630447
29 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วังเหนือ บ้านด่าน -
30 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก วังเหนือ บ้านด่าน
31 โรงเรียนบ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ โนนขวาง บ้านด่าน
32 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โนนขวาง บ้านด่าน
33 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) โนนขวาง บ้านด่าน
34 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ โนนขวาง บ้านด่าน
35 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
36 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
37 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์(ศรีตลาดโพธิ์) ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
38 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
39 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
40 โรงเรียนบ้านหนองไทร ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
41 โรงเรียนบ้านหนองบัว ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
42 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
43 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
44 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
45 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
46 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
47 โรงเรียนบ้านตูมหวาน บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
48 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี บ้านยาง ลำปลายมาศ
49 โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฏร์รังสรรค์) บ้านยาง ลำปลายมาศ
50 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) บ้านยาง ลำปลายมาศ
51 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านยาง ลำปลายมาศ
52 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม บ้านยาง ลำปลายมาศ
53 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
54 โรงเรียนบ้านโคกซาด ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
55 โรงเรียนบ้านโคกสูง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
56 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
57 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
58 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
59 โรงเรียนอนุบาลบำรุงวิทยา ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
60 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
61 โรงเรียนบำรุงวิทยา ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 044623354
62 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
63 โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
64 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
65 โรงเรียนลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
66 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองกะทิง ลำปลายมาศ
67 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ หนองกะทิง ลำปลายมาศ
68 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ หนองกะทิง ลำปลายมาศ
69 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกะทิง ลำปลายมาศ
70 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองกะทิง ลำปลายมาศ
71 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา(กุศลสามัคคีวิทยา) หนองคู ลำปลายมาศ
72 โรงเรียนบ้านแท่นพระ หนองคู ลำปลายมาศ
73 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ หนองคู ลำปลายมาศ
74 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ หนองบัวโคก ลำปลายมาศ
75 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก หนองบัวโคก ลำปลายมาศ
76 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา หนองบัวโคก ลำปลายมาศ 044781625
77 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ หนองโดน ลำปลายมาศ 044000000
78 โรงเรียนวัดกะทิง หินโคน ลำปลายมาศ
79 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน(คุรุราษฏร์บำรุง) หินโคน ลำปลายมาศ
80 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ(โนนตะครองโคกใหม่วิทยา) หินโคน ลำปลายมาศ
81 โรงเรียนวัดหัวสะพาน หินโคน ลำปลายมาศ
82 โรงเรียนวัดโคกสะอาด หินโคน ลำปลายมาศ
83 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม เมืองแฝก ลำปลายมาศ
84 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองแฝก ลำปลายมาศ
85 โรงเรียนบ้านตูบช้าง เมืองแฝก ลำปลายมาศ
86 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ เมืองแฝก ลำปลายมาศ
87 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า เมืองแฝก ลำปลายมาศ
88 โรงเรียนวัดหนองครก เมืองแฝก ลำปลายมาศ
89 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง เมืองแฝก ลำปลายมาศ
90 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก เมืองแฝก ลำปลายมาศ
91 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ เมืองแฝก ลำปลายมาศ
92 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก แสลงพัน ลำปลายมาศ
93 โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม แสลงพัน ลำปลายมาศ
94 โรงเรียนบ้านแสลงพัน แสลงพัน ลำปลายมาศ
95 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย แสลงพัน ลำปลายมาศ
96 โรงเรียนปัญญารังสรรค์พิทยาคม แสลงพัน ลำปลายมาศ
97 โรงเรียนบ้านหนองระนาม แสลงพัน ลำปลายมาศ
98 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง แสลงพัน ลำปลายมาศ
99 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด แสลงพัน ลำปลายมาศ
100 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา แสลงพัน ลำปลายมาศ
101 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ โคกกลาง ลำปลายมาศ
102 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) โคกกลาง ลำปลายมาศ
103 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โคกกลาง ลำปลายมาศ
104 โรงเรียนบ้านกวางงอย(รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์) โคกกลาง ลำปลายมาศ
105 โรงเรียนบ้านสระคูณ(สิริทัศน์ประชาสรรค์) โคกล่าม ลำปลายมาศ
106 โรงเรียนวัดโนนสำราญ โคกล่าม ลำปลายมาศ 0872390906
107 โรงเรียนบ้านลุงม่วง โคกล่าม ลำปลายมาศ
108 โรงเรียนวัดโคกล่าม(สิริประภาวิชาคาร) โคกล่าม ลำปลายมาศ
109 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โคกล่าม ลำปลายมาศ
110 โรงเรียนบ้านหนองกุง โคกล่าม ลำปลายมาศ
111 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา โคกสะอาด ลำปลายมาศ
112 โรงเรียนบ้านหนองปลิง โคกสะอาด ลำปลายมาศ
113 โรงเรียนวัดห้วยหวาย โคกสะอาด ลำปลายมาศ
114 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น โคกสะอาด ลำปลายมาศ
115 โรงเรียนบ้านสนวน(ศิริมงคลวิทยา) โคกสะอาด ลำปลายมาศ
116 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โคกสะอาด ลำปลายมาศ
117 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย กระสัง เมืองบุรีรัมย์
118 โรงเรียนบ้านหนองม้า กระสัง เมืองบุรีรัมย์
119 โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กระสัง เมืองบุรีรัมย์
120 โรงเรียนบ้านท้องเรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์
121 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) กลันทา เมืองบุรีรัมย์
122 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด กลันทา เมืองบุรีรัมย์
123 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์
124 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา กลันทา เมืองบุรีรัมย์
125 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม กลันทา เมืองบุรีรัมย์
126 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์
127 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
128 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
129 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
130 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
131 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
132 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
133 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
134 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
135 โรงเรียนบ้านพะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
136 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
137 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
138 โรงเรียนบ้านโนนศิลา ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
139 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
140 โรงเรียนวัดบ้านรุน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
141 โรงเรียนบ้านตะเคียน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
142 โรงเรียนบ้านหนองเพชร บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
143 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
144 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
145 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
146 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
147 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
148 โรงเรียนบ้านโคกระกา บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
149 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
150 โรงเรียนบ้านหนองค่าย บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
151 โรงเรียนบ้านง้าง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
152 โรงเรียนบ้านหนองโสน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ (044) 612855
153 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
154 โรงเรียนบ้านตะโก บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
155 โรงเรียนบ้านมะค่า บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
156 โรงเรียนบ้านหนองยาง พระครู เมืองบุรีรัมย์
157 โรงเรียนบ้านสระเกษ พระครู เมืองบุรีรัมย์
158 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ พระครู เมืองบุรีรัมย์
159 โรงเรียนบ้านม่วง พระครู เมืองบุรีรัมย์ 0856367171
160 โรงเรียนบ้านหนองขวาง พระครู เมืองบุรีรัมย์
161 โรงเรียนพระครูพิทยาคม พระครู เมืองบุรีรัมย์
162 โรงเรียนพระครูวิทยา พระครู เมืองบุรีรัมย์
163 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
164 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
165 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
166 โรงเรียนบ้านหนองไทร ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ 044 630203
167 โรงเรียนเบญจคามวิทยา สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
168 โรงเรียนบ้านสวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ 044181521
169 โรงเรียนบ้านฝ้าย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
170 โรงเรียนบ้านถาวร สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
171 โรงเรียนบ้านพลวง สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
172 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
173 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
174 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
175 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
176 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
177 โรงเรียนบ้านร่มไทร สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
178 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
179 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
180 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
181 โรงเรียนบ้านสารภี สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
182 โรงเรียนบ้านฝังงา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
183 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
184 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
185 โรงเรียนบ้านสมสนุก สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
186 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
187 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
188 โรงเรียนบ้านโนนแดง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
189 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
190 โรงเรียนบ้านมาบสมอ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
191 โรงเรียนบ้านหนองตราด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
192 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
193 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
194 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 044 - 630434
195 โรงเรียนบ้านนากลาง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
196 โรงเรียนบ้านโคกเก่า หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
197 โรงเรียนวิมลวิทยา หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
198 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
199 โรงเรียนบ้านหลักเขต หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
200 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
201 โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
202 โรงเรียนบ้านโคกวัด อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
203 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
204 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
205 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
206 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
207 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
208 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
209 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
210 โรงเรียนบ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
211 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
212 โรงเรียนบ้านตลาดควาย เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
213 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
214 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
215 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
216 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
217 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 0862460221
218 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
219 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ 044614034
220 โรงเรียนอนุบาลธีรา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
221 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
222 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
223 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ในเมือง เมืองบุรีรัมย์